ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเห็ดหลินจือ รูปแบบของกัดลิ้นต้นกัดลิ้น  (อ่าน 4 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

09-11-2018 , 22:27:01
  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 127
  • เพศ: ชาย
    • ดูรายละเอียด


ขายเห็ดหลินจือ รูปแบบของกัดลิ้นต้นกัดลิ้น หรือ ต้นลำไยป่า จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงโดยประมาณ 5-12 เมตร รูปแบบของต้rftliuluiนเป็นทรงเรือนยอดแผ่กว้าtliuilงถึงค่อนข้างกลม1 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีก;i;yt;iารเพาะเม็ด ในป;;ii;ระเทศไทยสา;i;iมารถพบได้ทางภาคเหนือ จำหน่ายเหภาคอีy8loiสาy;oน และก็ภi;i;i;าคตะวันออกเฉีy;ยงใต้ ส่วนต่างแดนนั้นio;op'o'จะพบได้ทั่วไปในประเทศเมีo;pot;iยนมาร์รวมทั้งกัมพูชาu;ใบulio;lกัดลิ้น i;มีใบเป็นใบประกอบแบบขyli;ioiน มีใบย่อยปริมาณ 3 ใบ y;y;l;โดยใบย่อยใบกึ่งกลางuจะมีขนาดใหญ่สุด ใบย่อยคู่ข้างจะอยู่ตi;งylyกันข้ามกัน ส่วนi;ที่เชื่อมกับ;iก้านใบย่อยจะป่องเป็นi;ข้อ ลักษณi;iะใบย่อยเป็นรูปรีปนรูปขอบขนานถึtylioi;งรูปขอบขนานปนรูปใบหอก ปo'op'ลายใบเรีi;ยวแหมi' ส่วนโคนใบสอบ ผิวใบข้'o'op'างบนสีเขียว ส่วนท้องใบสีอ่io;io;อนกว่าดอกกัดลิ้o'น ออกดอกเป็นช่อแบo'บแยกกิ่งก้านสาขาตามปลายกิ่io;ง มีขนสั้นสีน้ำตาลอ่อนๆดอกกัดลิ้นมีขนาดเล็ก มีกลบเลี้ยง 5 กลีบมีข.;o'op'นาดเล็กมาก ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแi;ละก็มีขนสั้น ส่i;i;;วi;นกลีio;บi;มี l5u กลีบ ukuเป็นสีขาio;วนวล kyukลักษณะขายเห็ดหลินจือกลีบเป็นรูปขอบขนานปลายมน มีความยาวi;i;โดi;ยประมาณ i;6 เท่าของ;iกลีบเลี้ยง ด้านนiอกมีขนสั้น i;มีเกสi;รตัวผู้ 10 อันi;ผiliol;ลกัดtkลิ้ulน ผลมีลักulษeณะกลม เมื่อสุกilผลจะเป็นสีเหลือง yyมีขนสั้/po/'นสี;io;น้ำตานๆด้านในผลมีเมล็ด i;1 เมล็ด โดยเม็ดมีลักษi;ณะกลม มีเยื่i;อนุ่มๆหุ้มเมล็ดอยู่ต้นกัดi;ลิ้นลักi;ษณulะต้นกัดลิ้jh,jk.นคุณประโ.i;ยชน์i;ii;ขอกัi;ดiio/op;;ลิ้lulนผuilลสุกulใช้รับานเป็นยารักษาแผลในกระเพาะอาหi;ารและไส้ได้ (ผlulลสุกuli)ช่วยขัuบulมในไส้ (รykuากulul)ชาวอีi;สานใช้กัดลิ้นเป็นส่วนปulร;i;ะกอบใuนยารักษาโรคริดสีulดวงทวาร (ไม่เจาะจงส่t7uliวนที่ใช้)กัดลิ้นช่วยห้ามเลือด ใช้ชำytyระล้างjyรอยแผล (เปลือก)ช่rjวยสมานyบาดแผล|รอยแi;ผล} (เปลือก)ช่วยรักษาแผลยุ่ย (เนื้อผลสุulululก)ช่วยแullก้หิo;ดสุกหิi;i;ดเปื่อย ด้วยการนำuมาต้มอีกทั้งเปลือกอีกทั้งแก่นผสมกับยาอื่น (แก่น, เปลือก)ช่วยบำรุงรักษาเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นทุพพลภาพ (ราก, ulต้น)ช่วยแก้ลักษณi;ะของการปวดi;เมื่อยตามร่างกาย (ราก)คุณประโยชน์กัดลิ้นผลสุกมีรสหวานใช้กินเป็นผyukลไม้ได้io;ผลสุกนำมาใช้ทำส้มตำร่วมกับผลตะโกเนื้อไม้หรือuli;ลำi;ต้นขายเห็ดหลินจือใช้เพื่อสำi;บในการก่อสร้าyulงแก่นไม้สามารถนำมาใช้ทำเป็นฟืนที่ให้ความร้อนสูงได้lui;l

Tags : ขายเห็ดหลินจือ