แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Calendar2018

หน้า: [1]
1
รู้หรือไม่ว่าหากคุณมีรายได้จากงานประจำ ถ้าเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท จะต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี ในกรณีที่คุณได้รับเงินเดือนเกินกว่านี้หรือมีรายได้รวมทั้งปีเกิน 240,000 บาท แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีให้รัฐบาล หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอีก 6 วิธีที่จะช่วยลดหย่อนภาษี ดังนี้

1. ประกันสังคม โดยจำนวนเงินสูงสุดชองรายได้ที่จะนำมาคำนวณลดหย่อนภาษีก็คือ 15,000 บาท ดังนั้นจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

2. ดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ เราสามารถนำมาหักภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาท หากเป็นการกู้ร่วมก็สามารถแบ่งดอกเบี้ยเฉลี่ยคนละเท่าๆ กัน แต่รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 100,000 บาท

3. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ Retirement Mutual Fund (RMF) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีนั้นๆ แต่มีข้อแม้สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

4. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long Term Equity Fund (LTF) หากลงทุนในกองทุน LTF สามารถคำนวณหักภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายในการลงทุน แต่หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปีและไม่เกิน 500,000 ต่อปี หากขายคืนหน่วยลงทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกเช่นกัน

5. เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยรวมต้องไม่เกิน 500,000 บาท

6. เบี้ยประกันชีวิต สามารถลดหย่อนได้ 2 ประเภท ทั้งประกันชีวิตทั่วไป ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถหักเบี้ยได้สูงสุด 10,000 บาท แต่ถ้าคู่สมรสมีรายได้ก็หักได้สูงสุดถึง 100,000 บาท ส่วนประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

แนะนำแบบประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 100,000 บาทแรก จาก ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิตคุ้มครองชีวิต พร้อมมีเงินให้กับคนข้างหลัง หรือประกันสะสมทรัพย์  เน้นสะสมทรัพย์ มีเงินคืนไว้ใช้ในอนาคต


2
     ชับบ์ ไลฟ์ เป็นบริษัทประกันชีวิตระดับสากลของกลุ่มบริษัท  ชับบ์ สำหรับเอเชีย ชับบ์ ไลฟ์ ดำเนินธุรกิจในฮ่องกง อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมถึงการเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน ชับบ์ ไลฟ์ ได้เข้ามาให้บริการด้านประกันชีวิตในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2544 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความคุ้มครองและมั่นคงทางด้านการเงินของลูกค้าแต่ละราย ชับบ์ ไลฟ์ ในประเทศไทยมอบบริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภท ทั้งการประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง เพื่อการสะสมทรัพย์ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย

     นอกจากนี้ ชับบ์ ไลฟ์ ยังออกโปรแกรมประกันชดเชยรายได้ภายในชื่อว่า "ประกันคุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้" รูปแบบประกันที่ออกแบบเพื่อให้คุณอุ่นใจ เมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามจำนวนผลประโยชน์ต่อวันที่ได้ซื้อความคุ้มครองเอาไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน สูงสุด 365 วันต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

อายุรับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 0 เดือน จนถึง 60 ปี แต่ให้การคุ้มครองได้สูงสุดถึงอายุ 69 ปี

สนใจรายละเอียดด้านประกันชดเชยรายได้ ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Chubb Life ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

Chubb Life ประกันกลุ่ม | ใส่ใจทุกรายละเอียดของชีวิตคุณ | chubb.com

3
ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

     เป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ โดยจะต้องออมอย่างต่อเนื่องตามที่แบบประกันกำหนดไว้ เพี่อให้ได้รับเงินคืนจากแบบประกันเป็นรายปีในทุกๆปี ตั้งแต่กำหนดเกษียณอายุไปจนกระทั่งอายุที่แบบประกันกำหนดไว้ เช่น 85 หรือ 90 ปี

     ประกันประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับแบบสะสมทรัพย์ แต่แบบบำนาญจะมีผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อยและมีเงินคืนที่ยาวนาน สำหรับไว้ใช้เพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ ถ้าหากจะเตรียมเงินเกษียณ โดยใช้ประกันบำนาญอย่างเดียว จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งควรใช้การลงทุนประเภทอื่นเข้าร่วมด้วย เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระในการเก็บเงินมากจนเกินไปนัก

     โดยประกันบำนาญ (Annuity) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างเงินเกษียณของตัวเองไว้สำหรับช่วงเกษียณอายุเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน

ประกันบำนาญแอนนิวตี้ เรดดี้ (บำนาญลดหย่อนภาษีได้) จาก ชัปป์ ไลฟ์

  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
  • ความคุ้มครองชีวิตจนถึงระยะเวลารับบำนาญ ที่อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี
  • รับเงินบำนาญทุกปี 16% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เริ่มต้นที่อายุครบ 55 หรือ 60 ปี จนถึงอายุครบ 90 ปี
  • รับประกันการจ่ายบำนาญไม่ต่ำกว่า 15 งวด ในกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนระยะเวลารับบำนาญ
  • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท ในส่วนของค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ผลประโยชน์ความคุ้มครองชีวิต

ชับบ์ ไลฟ์ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวน 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

วางแผนสำหรับชีวิตหลังเกษียณ ได้แล้ววันนี้กับ ประกันบำนาญ  เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ที่แน่นอนในวัยเกษียณ เตรียมตัวก่อนอุ่นใจกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคุณในวันข้างหน้า ซึ่งคุณกำหนดได้เองวันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Chubb Life

หน้า: [1]